Hlavní směry činnosti:

- pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, se zaměřením na
  terénní sociální práci a sanaci rodin
- provoz krizové linky 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod
- vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti
- Klokánek, rodinná péče místo ústavní výchovy
- provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova
- poradenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám
- osvěta a snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí

Klokánky v České republice

AKTUALITY

STALO SE

FOD, Fond ohrožených dětí v Žatci

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

krizová linka

776 833 333
pro matky